Szczegółowy zakres działalności

PRAWO RODZINNE

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w ramach prawa rodzinnego, co obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Rozwody i separacje
 • Ustalanie kontaktów z dzieckiem
 • Ustalanie miejsca zamieszkania dziecka
 • Alimenty na małżonka i na dziecko
 • Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, np. zgoda na wyjazd z dzieckiem za granicę, zgoda na zapisanie dziecka do szkoły
 • Przygotowywanie planów rodzicielskich
 • Rozdzielność majątkowa
 • Podział majątku

 

PRAWO CYWILNE

W obszarze prawa cywilnego świadczymy kompleksową obsługę prawną, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin takich jak:

 

Prawo spadkowe:

 • Pomoc przy sporządzaniu testamentu, doradztwo prawne dotyczące rozrządzeń testamentowych
 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Dział spadku i rozliczanie roszczeń spadkobierców,
 • Pozwy o zachowek

 

Zobowiązania:

 • Sporządzanie, negocjowanie i analiza prawna umów,
 • Dochodzenie roszczeń z zawartych umów, np. umów pożyczki, zlecenia, o dzieło, darowizny
 • Prawo konsumenckie
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym z tytułu wypadków,

 

Prawo rzeczowe:

 • Zasiedzenia nieruchomości,
 • Służebności,
 • Roszczenia pomiędzy współwłaścicielami,
 • Prawo mieszkaniowe i lokatorskie

 

Naruszenie dóbr osobistych